Actie Kerkbalans 2022

COVID-19

Dit jaar wordt Actie Kerkbalans op een iets aangepaste manier uitgevoerd. Normaalgesproken zou u eind januari een toezeggingsformulier met een brief van ons ontvangen. Helaas past het niet in de huidige coronamaatregelen om de toezeggingsformulieren te laten ophalen door onze vrijwilligers. Een dergelijke actie brengt mogelijk een verhoogd risico op besmetting met zich mee. We vinden het onverantwoord om onze vrijwilligers en gemeenteleden hieraan bloot te stellen. U zult dit jaar dus geen nieuw toezeggingsformulier ontvangen.

Als u na 1 mei 2022 lid bent geworden van onze gemeente zult u wél de gebruikelijke brief met toezeggingsformulier ontvangen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen door gebruik te maken van de retourenveloppe.

Als u in 2021 hebt bijgedragen aan Actie Kerkbalans dan heeft één van de onderstaande betaalmethoden betrekking op u. Als u het niet zeker weet kunt u contact opnemen met Klazien Storm; zij verzorgt de bijdrage administratie.

1 – SEPA-machtiging (Automatische Incasso)

U hoeft geen actie te ondernemen, tenzij u het toegezegde bedrag wilt aanpassen. De SEPA-machtiging die u afgelopen jaar hebt ondertekend is ook volgend jaar geldig. Laat u niets van zich horen dan gaan we er vanuit dat uw vrijwillige bijdrage in 2022 gelijk is aan die van afgelopen jaar. We incasseren dit bedrag dan in de eerder door u aangegeven maanden. Er verandert dus niets.

2 – Overschrijving

Vergeet a.u.b. niet uw gift zelf over te maken. Als u van plan bent in 2022 hetzelfde bedrag te schenken als in 2021 dan hoeft u ons dit niet te laten weten. Horen we niets dan nemen we aan dat we ook in 2022 weer op uw bijdrage kunnen rekenen. Mocht u uw bijdrage wel willen aanpassen dan vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met Klazien Storm.

U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL 30 RABO 0373 7104 45 t.n.v. CvK Protestantse Gem. Surhuisterveen-Boelenslaan onder vermelding van uw registratienummer en de vermelding ‘Kerkbalans’.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat de praktische uitvoering mogelijk vragen oproept. U kunt uw vraag stellen door een e-mail of contactverzoek te sturen naar: kerkbalans@pknsb.nl. Een van de commissieleden neemt dan z.s.m. contact met u op.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Commissie Kerkbalans